Regnskap

Vi ønsker å være en aktiv samarbeidspartner på regnskap. Utover vanlig bilagsføring vil vi også kunne være behjelpelig med å øke forståelsen av tallene i regnskapet og hvordan disse henger sammen. Dette for å sikre at regnskapet benyttes aktivt og at det på grunnlag av tilgjengelig regnskapsinformasjon blir tatt de riktige beslutningene.

Vi tilbyr følgende tjenester:

 • bokføring og bilagsregistrering
 • Interne rutiner med fokus på internkontroll
 • Remittering og betalingsrutiner
 • Avstemming
 • Prosjektregnskap og prosjektvurdering
 • Elektronisk behandling av inngående faktura (scanning og elektronisk godkjenning)
 • Mulighet for å fakturere selv, hvor vi importerer data direte inn i vårt system
 • Regnskapsrapporter
  • Resultat og balanse
  • Kunde- og leverandørreskontro
  • Nøkkeltall med eventuell analyse
  • Andre ønskelige rapporter til styret og øvrige ledelse