Lønn

Lønn er et komplekst og krevende område å holde seg àjour innen lover og regler. Vi har derfor valgt å ha en person som kun jobber med lønns- og personaloppgaver. Dette sikrer at din bedrift har tilgang på oppdatert kompetanse og slipper feil og misforståelser.

Vi bistår med følgende:

 • Fastlønn
 • Timelønn
 • Overtidslønn og ubekvemstillegg (UB)
 • Provisjonslønn
 • Feriepenger
 • Sykelønn og innmelding til det offentlige, refusjoner
 • Reiseregninger
 • Diett- og bigodtgjørelse
 • Terminoppgaver skattetrekk og areidsgiveravgift
 • Statistikk
 • Lønns- og trekkoppgaver
 • Årsoppgaver for arbeidsgiveravgift
 • Følgeskriv til lønns- og trekkoppgaver
 • Bistand oppsigelser/nedbemanning