Årsoppgjør

Vi ønsker å bistå med at din bedrift tilpasser seg best mulig innenfor skatte- og ligningsloven. Vi vil bidra med den kompetansen og hjelp som trengs så dere kan bruke tiden på inntektsbringende arbeid.

Vi besitter nødvendig kompetanse innen området og er behjelpelig med blant annet:

  • Selvangivelse for næringsdrivende og privatpersoner
  • Alle nødvendige ligningsskjema til skattemyndighetene
  • Aksjonærregisteroppgaven
  • Årsregnskap med noter
  • Bistand knyttet til styrets årsberetning, generalforsamling og styremøter
  • Skatteoptimalisering