Våre tjenester

I tillegg til tradisjonelle regnskapstjenester som regnskapsføring, lønn, fakturering, remittering, økonomisk rådgivning, årsoppgjør og ligningspapirer tilbyr vi også elektronisk lagring av bilag på våre servere og fakturering i vårt system.

 

Elektronisk lagring i Visma Dokumentsenter

Her har vi muligheten til å scanne alt av inngående faktura så en reduserer mengden bilagspermer betydelig. Gjennom dette systemet er det også muligheter for elektronisk godkjenning via systemet. Så det kan bli helt slutt på å sende faktura på attestasjonsrunde rundt om i lokalene. Nå kan alt gå via regnskapssystemet og hver enkelt godkjenner elektronisk.

 

Fakturering via Visma Global

Det er også muligheter til å være tilknyttet våre systemer og foreta all utfakturering selv. Dette gjør at en slipper mye dobbeltarbeid. Kunden slipper overlevering av utgående faktura til oss samtidig som vi slipper å registrere de samme opplysningene en gang til.